Odnawialne źródła energii , a gospodarka drzewostanem.

Gospodarka drzewostanem to gospodarowanie odnawialnymi zasobami naturalnymi. To gospodarowanie jest bardzo ważnym, bo trzeba dbać o to by drzewa miały gdzie rosnąć i by były zdrowe. Oznacza to dbanie o jakość powietrza i o to by siać kolejne drzewa. Jednym słowem są to dość kompleksowe działania które się nie kończą. No bo gospodarka drzewostanem to dbanie o jakość gleb, powietrza i o to by wycinka nie wymknęła się spod kontroli. To dla dość wielu z nas ustanawianie prawa, które teoretycznie trzeba przestrzegać, ale niewielu tego prawa przestrzega aż tak dokładnie, bo tam gdzie te nowe i obecne przepisy mają jakąś lukę, to tam też znajdzie się miejsce na kombinowanie, bo ludzie jeśli chodzi o zakup drzewa do kominka zawsze będą kombinować by zapłacić jak najmniej za metr drzewa. Tego typu kombinowanie jest stałym elementem naszego życia i jeśli jakiejś sfery związanej z gospodarowaniem lasami nie obejmą przepisy to wielu z nas wykorzysta te braki. To kombinowanie nie jest dobrym zjawiskiem, ale z biegiem lat gospodarka drzewostanem staje się dokładniejszą i co najważniejsze jest coraz mniej tych luk w przepisach jeśli chodzi o kombinowanie. Wiele ratuje też i to, że zalesienie w kraju jest dość duże i dlatego kombinowanie nie zawsze ma sens. Modnym stało się także sadzenie drzew w ciekawych rejonach, czyli tworzenie nowych lasów tam gdzie odbudowa lasu jest sprawą atrakcyjną, bo odbudowa lasu na niektórych zapomnianych polanach to więcej zalesionego terenu, czyli powiększenie jednego z tych magicznych lasów.

Gospodarka drzewostanem to także wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew po to by móc wybudować jakiś hotel w górskiej dolinie lub kolejkę linową na szczyt jedne z gór. To rzecz jasna pomniejszanie drzewostanu i to z rozmysłem, ale to pomniejszanie drzewostanu ma sens, jeśli tworzy się coś nowego i przy okazji zalesia jakieś inne dawne tereny, których eksploatacja jeśli chodzi o rolnictwo jest dość kłopotliwa. Jednym słowem tereny zielone, czyli tereny zalesione niemal ciągle się modernizuje, bo czasami lepiej jest zniszczyć stary wyciąg krzesełkowy i teren ten obsadzić sadzonkami, a nowy wybudować tam gdzie wcześniej go nie było. Mowa tu o istotnych zmianach w gospodarowaniu drzewostanem, które to zdaniem wielu mają sens, bo podwyższają turystyczną atrakcyjność pewnych regionów. Dlatego gospodarka drzewostanem to nie tylko sam termin, czyli stwierdzenie za którym kryje się cała masa zakazów. No bo gospodarowanie drzewostanem, to też odmienianie okolicy, po to by te zyski z turystyki rosły i by każdy chciał spacerować po lasach i po ciekawych dolinach porośniętych starym magicznym lasem.