Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Współczesny przemysł spożywczy - opakowania

Przemysł spożywczy opakowania w detalicznym obrocie żywnością pełni istotną rolę. W wymiernym i znacznym stopniu decyduje o jej jakości i trwałości. Opakowania żywności powinny spełniać bardzo wiele wymagań. Są nimi m. in.: przedłużenie czasu przechowywania, posiadanie właściwości antyelektrostatycznych, ochrona przed promieniowaniem UV, a przede wszystkim muszą być funkcjonalne.

Obecnie na rynku przeważają opakowania tradycyjne. Chociaż coraz częściej stosowane są także nowe materiały opakowaniowe, konstrukcje opakowań oraz technologie pakowania. Przez wzgląd na rozmaitość funkcji pełnionych przez opakowanie oraz wielorakość postaci, w jakich występują, dobre zdefiniowanie współczesnego opakowania nie jest proste. Stąd też często stosuje się definiowanie opisowe. Charakteryzuje ono niezbędne wymagania stosownie do: funkcji danego opakowania, użytkowej konstrukcji, zastosowanych materiałów opakowaniowych itp. Przed dzisiejszymi opakowaniami stawia się dużo wymagań.  

Cechy opakowań - opakowania kartonowe producent

Ważne cechy, jakimi musi się charakteryzować opakowanie, to:

  • Ochrona produktu przez czas magazynowania, transportu i użytkowania.

  • Ochrona otoczenia przed szkodliwymi wpływami pakowanego produktu.

  • Umożliwianie i usprawnienie: produkcji, hurtowego oraz detalicznego obrotu handlowego i użytkowania pakowanych produktów.

  • Informowanie m.in. o tym co wchodzi w skład surowcowy produktu, jego kaloryczności, sposobie przygotowania do spożycia i terminie upływu przydatności do spożycia.

  • Opakowanie powinno być graficznie oraz kolorystycznie atrakcyjne, tzn. musi wzbudzać zainteresowanie potencjalnego konsumenta.

Opakowania - aktywne

Według PN-EN 13193:2002 opakowanie aktywne, zwane także interaktywnym, jest opisywane jako „opakowanie, w którym użyto substancje adsorbujące tlen lub dwutlenek węgla, bądź etylen lub parę wodną, stosunkowo generujące dwutlenek węgla czy też zawierające materiały, które umożliwiają miejscowy wzrost temperatury przy ogrzewaniu”. Opakowania aktywne odwracają się od tradycyjnej zasady, że opakowanie oraz zapakowany produkt nie mogą na siebie oddziaływać, a co najmniej oddziaływania te powinny być niewielkie. Okazuje się, że w specyficznych przypadkach oddziaływanie między opakowaniem a opakowanym produktem nie musi mieć ujemnych skutków. Wręcz odwrotnie – może być znacząco korzystne. Naturalnie, te interakcje muszą być zamierzone, a nie przypadkowe, by można było kontrolować ich intensywność oraz przebieg. Opakowania aktywne stanowią szeroką grupę pod względem ich przeznaczenia, a także wykorzystywanych rozwiązań. 

 

Opakowania - inteligentne

Opakowania inteligentne zwane również: sprytnymi, mądrymi, są to opakowania, w których dodatkowy element, właściwość materiału opakowaniowego lub wynik interakcji pomiędzy materiałem opakowaniowym a produktem umożliwiają kontrolowanie stanu bezpieczeństwa produktu w trakcie przechowywania oraz przekazanie tej informacji konsumentowi. Z zasady posiadają wtopione w materiał opakowaniowy, elektroniczne mikroczujniki chemicznych przemian przechowalniczych w produkcie albo barwne wskaźniki, które sygnalizują nieszczelność opakowania, rozrost drobnoustrojów oraz czas i temperaturę przechowywania. Opakowania tego rodzaju zawierają także unieruchomione enzymy bądź substancje zapachowe uwalniane w trakcie przechowywania lub obróbki żywności wygodnej.

zobacz też

loading...

Wszystko o meblach

loading...

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

loading...